Næringsliv

Venstre vil styrke næringslivet i Verran.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Verran Venstre vil:

Vi ønsker å være med og bidra for å styrke og videreutvikle de bedrifter som finnes fra før gjennom en tett dialog om utfordringer og mulige løsninger, samt bidra opp mot lokale og sentrale myndigheter.

Bredbånd

Foto: Tore Rykkel

Vi ønsker å bidra til å opprettholde og videreutvikle den landbruksbaserte produksjonen gjennom å ha en tettere og bedre dialog med landbruket.

Vi vil være med å legge til rette for en landbruksvikarordning.

Vi ønsker å bidra til en satsing på bioenergi og gruvevarme som alternative oppvarmingskilder for næringslivet.

Vi vil bidra til å legge til rette for enkeltpersoner som ønsker å starte egen virksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**