Tekniske tjenester

Konkurranseutsetting innebærer ikke det samme som privatisering. Konkurranseutsetting innebærer i motsetting til privatisering at det offentlige fortsatt har et ansvar for de tjenestene innbyggerne har krav på.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Verran Venstre vil:

Odd Einar Dørum

Foto: B.Aartun

Vi ønsker billige og effektive tekniske tjenester til innbyggerne. Vi ønsker derfor å vurdere konkurranseutsetting av tekniske tjenester for å redusere kommunale kostnader på dette området.

Vi ønsker å gjøre forsøk med matkverner som alternativ til innlevering av matavfall. Dette vil resultere i en billigere renovasjon for innbyggerne og et renere Verran.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**