Valgliste

Venstres valgliste består av 48 navn. De fem øverste kandidatene er kumulert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Per Garnes

Foto: Macedo

1.kandidat: Per Garnes
Yrke: Pensjonert sivilingeniør
Bosted: Søndre Egge
Fødselsår: 1936

Olaug Fjørtoft

Foto: Macedo

2. kandidat: Olaug Fjellmo Fjørtoft
Yrke: Fylkessekretær
Bosted: Sørlia
Fødselsår: 1950

Lars Macedo

Foto: Macedo

3.kandidat: Lars Lilleby Macedo
Yrke: Selvstendig næringsdrivende
Bosted: Søndre Egge
Fødselsår: 1975

Liv Lønnum

Foto: Macedo

4.kandidat: Liv Bente Lønnum
Yrke: Barnevernskonsulent
Bosted: Figga
Fødselsår: 1971

Tor Arne Garnvik

Foto: Macedo

5.kandiat: Tor Arne Garnvik
Yrke: Lærer
Bosted: Bogen
Fødselsår: 1978

6. Gunnar Severeide
7. Turid Eian
8. Mads Braarud
9. Inger Ramberg Røthe
10. Hans Foosnæs
11. Torgunn Sollid
12. Olav Hougen
13. Astrid Sollid
14. Per Johan Wigen
15. Cicile Giskås
16. Sverre Brensholm
17. Maiken Lien Holstad
18. Hallgrim Bremset
19. Rannveig Vingsand
20. Vidar Sciefloe
21. Kjellrun Martinsen
22. Odd Annfinn Havdal
23. Tove Brækkan Kolset
24. Karsten Schroeder
25. Pauli Eidem
26. Bjørnar Skjermstad Skjei
27. Olaug Haarstad
28. Kjell Delbekk
29. Kari Storli
30. John Edgar Martinsen
31. Grete Bjøru Saksvoll
32. Oddvar Ulstein
33. Marit Thorsen
34. Abdel Hamad Sahan
35. Ragnhild Sollid
36. Kurt Rødsjø
37. Åse Flytør
38. Jan Olav Haraldsen
39. Solfrid Andreassen
40. Steinar Bjerkan
41. Bente Margrethe Lund
42. Jarle Skjei
43. Kristin Wist
44. Per Ivar Mohrsen
45. Jorid Tuset
46. Gunnar Thorsen
47. Åse Braarud
48. Sverre Finstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**