Barnehagen vår

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Barnehage

Foto: Gjesdal Venstre

1. Ha full barnehagedekning.

2. Arbeide for at en større del av tiden ved barnehagen gjøres mer friluftsbasert ved at områder utenfor barnehagen benyttes mer.

3.Mat ordnes på barnehagen som en del av ordinært barnehagetilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**