Bosetting

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Landbruksillustrasjon (SøTr)

Foto: Roar Sollied

1. Gi kommunal støtte til etablering av små boligfelt.

2. Vise en positiv holdning til etablering av utleieboliger for unge etablerere.

3. Ha en kritisk holdning til innføring av eiendomsskatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**