Håp for truet laksestamme

Jonny Melting håper at minstevassføringen på 100 liter i sekundet som pumpes fra Meltingen skal være med å sikre den lokale laksestammen i Mossa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Fra Bøbekken 150107

Foto: msj

Laksestammen har vært truet siden reguleringen av vassdraget på midten av 80-tallet.

Mosvik Venstre har gjennom flere år arbeidet aktivt for å sikre laksestammen gjennom økt vannføring i elva.

Som et ledd i dette arbeidet bidro Mosvik Venstre i 2004 til at stortingsrepresentant Trine Skei Grande tok opp saken i Stortingets spørretime. Resultatet ble en endring av manøvreringsreglementet som påla utbygger NTE å sørge for en minstevassføring i Mossa.

Les hele saken i Trønderavisa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**