Helse og sosialpolitikk

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


1. At hovedmålet for helse og sosialpolitikken er å forebygge sykdom og sosiale problemer og gi innbyggerne de nødvendige helsetjenester.

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

2. De offentliges ressurser brukes til fordel for den som trenger det mest.

3. De frivillige organisasjoner vil være viktige medspillere for den framtidige helse- og sosialpolitikken og de skal gis reell brukerinnflytelse ved deltakelse i planarbeid.

4. Ha muligheten åpen for alternativ organisering av enkelte omsorgsoppgaver, eksempelvis under konseptet "gården som pedagogisk ressurs"

5. Større tilrettelegging for funksjonshemmede på kommunale bygg. Blant annet vil Venstre arbeide for bedre tilgjengelighet på sykeheim og legekontor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**