Kandidatsamling

Hordaland Venstre inviterar til kandidatsamling 17. og 18. august på Thon Hotel Bergen Airport, Kokstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Program for valkampopning og kandidatsamling 17. og 18. august

Fredag 17. august:

15.00 Valkampopning
Bryggen Tracteursted

17.30 Kandidatsamling
Thon Hotel Bergen Airport på Kokstad

Registrering
Kaffi og rundstykker

18.00 Velkommen v/ fylkesleiar Sølvi Merete Mangerøy

Innleiing og apell v/ Lars Sponheim
Apell v/ 1. kandidat på fylkesvallista Harald Hove
Apell v/ ordførarkandidatar

21.00 Middag

Lørdag 18. august:

09.00 Mediatriks v/ rådgjevar Jan-Christian Kolstø
Debattriks
Heimesider v/ informasjonssjef Steinar Haugsværr

11.00 Pause

11.15 Forhandlingar etter valet
v/ Venstres gruppeleiar i fylkestinget, Harald Hove

12.30 Lunsj

Påmelding til: [email protected], tlf. 55553060

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**