Kultur:

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


1. At kommunen skal ha egen kulturmedarbeiderstilling for bl.a. å sikre mulighetene for statlige midler til tiltak i kommunen.

Skolekorps

Foto: Venstre

2. Lag og organisasjoner trekkes bevisst med i kommunens kultursatsing.

3. Gi støtte til historiebevaring, årbok, bygdebøker osv.

4. Prioritere barne – og ungdomsorganisasjoner gjennom kommunale tilskuddsordninger.

5. Fortsette samarbeidet med Inderøy om kulturskoletilbud og videreutvikle kulturaktiviteten mot Innherred.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**