Landbruk og annet næringsliv

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


1. Gi alle etablerere inntil kr 10.000 til dekning av utgifter til oppstartsutgifter. (eks: etablererkurs, rådgivning)

2. Fortsette å være tydelig i arealplanleggingen, med mer kontrollert holdning til hyttebygging og større tilbøyelighet ved bolig- og næringsareal.

Landbruk, korn

Foto: Microsoft

3. Opprettholde et landbrukskontor i Mosvik med god kompetanse til å drive rådgiving og knytte kontakter.

4. Gi alle gårdbrukere et nydyrkingstilskudd på inntil kr 1000 pr dekar fulldyrket areal.

5. Bevare kommuneskogen som kommunal.

6. Gi arbeid til ungdom gjennom sommerskolen.

7. Fortsatt gi støtte til bredbåndsutbygging for full dekning i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**