Samferdsel:

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Småbåthavna, Halsa

Foto: M.A.Bjørkli

1. Opprioritere sommervedlikehold på kommunale veger for bedre standard.

2. Opprettholde kommunevegnettet.

3. For fylkesvegene; jobbe spesielt for asfalt på strekningen Venneshamn — Vestvik, samt styrket vedlikehold av Åsbygdvegen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**