Framtida kan bli en ren fornøyelse

Klimaendringene er en av vår tids aller største utfordringer. Venstre mener at denne utfordringen må tas på alvor, og at det må handles nå. Dessverre er Norge belemret med en regjering som taler store ord, men som gang på gang svikter når det kommer til konkrete klimatiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Boye Bjerkholt

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Et konkret tiltak som har stor effekt, er satsing på fornybare energikilder. Men regjeringen gikk imot grønne sertifikater og har så langt levert et støtteopplegg for fornybar energiproduksjon som gjør at Norge er på jumboplass i europeisk sammenheng. Planer for ni av ti vindkraftverk er satt på vent, selv om Norge er det landet i Europa som egner seg aller best for akkurat den typen kraftproduksjon. I stedet har regjeringen valgt å bygge nye, forurensende gasskraftverk. Og selv om renseteknologien allerede finnes, synes regjeringen det er viktigere at løsningen er norsk enn at løsningen er god.

Venstre er likevel optimistisk med tanke på framtida. Store deler av utslippskuttene kan tas gjennom lokale tiltak blant den enkelte og i kommunene. En sterk Venstre-stemme i kommunestyrene på Romerike og rundt om i landet, er en garanti for lokal satsing på miljøvennlig oppvarming, utfasing av oljefyring, bedre kollektivtransport og økt tilgjengelighet for biodrivstoff. Gjennom slike tiltak, kan norske kommuner tilsammen bidra til at Norges totale CO2-utslipp kuttes med opptil 15%.

Et rent miljø og en bærekraftig utvikling betyr ikke at vi må forsake levestandarden vår, men at vi må være villige til å gjøre noen omstillinger. Disse omstillingene vil Venstre være en pådriver for. Framtida kan bli en ren fornøyelse — hvis vi handler nå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**