Hvem styrer helse-Norge?

Helse Sør-Øst vil få 56.000 ansatte. De eksisterende fem helseforetakene har vist seg vanskelig å styre, og en slik helsegigant som vi nå får, vil i Venstres oppfatning bli en svært uhåndterlig, ja nesten ustyrlig gigant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Erna Ekenes Olsen

Erna Ekenes Olsen

Venstre var ikke med i det påståtte store flertallet om sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst. Vi mener tvert imot at sykehusene bør under direkte eierskap og styring av "det nye fylket." En fylkesmodell hvor vi ønsker en modell lik enhetsfylket hvor bla flere av dagens oppgaver fra Fylkesmannen overføres.

Venstre er ganske klar når det gjelder å få en bedre styring av helseforetakene. Venstres ambisjon er at eierskapet til sykehusene skal bli flyttet tilbake til fylket.

Sentralisering av pasienttilbudet i distriktene er en trussel. Fylkeskommunene ble bortimot kastrerte da ansvaret for sykehusene ble overført til staten. Avgjørelser, som gjelder fellesskapet i et samfunn, skal tas av folkevalgt organ.

Dagens styringsmodell for sykehus mangler politisk nærhet og styring. Venstre mener et sterkt offentlig helsevesen under demokratisk kontroll er en forutsetning for gode sykehus og et godt helsetilbud. Demokratiske beslutninger bør fattes nærmest mulig innbyggerne, og i hvert fall ikke av byråkrater.

Medisin, helse

Hvor viktig er lokalsykehusene i helsetjenesten? 70 % av sykehuspasientene kan behandles på det lokale nivået, og 90 % av folket blir tatt hånd om av primærhelsetjenesten.

Det viser hvor viktig samarbeidet er med kommunehelsetjenesten, og at pasientbehandling på lavest nivå er både riktig og viktig.

Helseminister Sylvia Brustad sier at lokalsykehusene er viktig, og hun vil, på ny komme tilbake å følge opp rapporten om lokalsykehusene ganske fort, men tida går .

Lavik, 8. august 2007
Erna Ekenes Olsen
3. kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**