Lokaldemokratiets forkjempere

Det er en måned igjen til kommunevalget, og valgforskerne har spådd rekordlav oppslutning. Lokalpolitikerne har for liten reell innflytelse, hevder de, og derfor blir det for liten forskjell på partiene lokalt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Mari Spidsberg Grønnesby

Mari Spidsberg Grønnesby

Foto: Venstre

Venstre mener at makten bør ligge nærmest mulig den beslutningene angår. Derfor mener vi at det lokale folkestyret må gjenreises. Vi trenger mer frihet og mer ansvar til kommunene, slik at ulike kommuner kan velge ulike løsninger.

I juni viste en forskningsrapport, presentert av Yngve Flo, at SV er det mest sentralistiske partiet på Stortinget, med 94% sentralistiske løsninger, altså statlig overstyring av kommunene. Fremskrittspartiet scorer også høyt, med hele 63% statlig overstyring. De vil blant annet ha direkte statlig finansiering av alle de viktigste kommunale oppgavene som helse, omsorg, skole og barnehager. Resultatet av en slik politikk er at kommunene blir redusert til filialer som setter Stortingets vedtak ut i live, uten reell politisk handlefrihet.

Venstre vil verne om lokaldemokratiet og flytte makten så nær den enkelte borger som mulig. Dette kommer også frem i rapporten som gir Venstre en score på 6% i sentralistiske løsninger. Det gjør Venstre til den rake motsetningen til SV når det gjelder å vise lokaldemokratiet tillitt.

Kommunevalget om en måneds tid handler om å velge inn mennesker som skal forvalte vårt lokaldemokrati. Vil du stemme på lokale representanter for et parti som ikke stoler nok på lokalpolitikerne til å gi dem skikkelig innflytelse, eller vil du gi din stemme til et parti som har tillitt til at lokale løsninger blir best når de blir lokalt utformet?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**