Anne-Beth Njærheim

Anne-Beth Njærheim er 42 år og kjem frå Bømlo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Anne-Beth Njarheim

Anne Beth og Harald

Foto: Kari Østervold Toft

Anne-Beth Njærheim er 42 år og kjem frå Bømlo. Ho er anestesijukepleiar av yrke. Anne Beth har vore gruppeleiar for Venstre i kommunestyret på Bømlo dei to siste periodane, der hun den siste perioden har sitte i formannskapet. Ho er også leiar for Bømlo Venstre.

“Eg vil sikre skoleveien og trafikkområdet rundt skolene. Å få fleire barn til å gå til skolen vil både ha ei helseeffekt og ein miljøeffekt.

Mange offentlege bygningar er ikkje godt nok tilrettelagde for funksjonshemma. Me meiner fylkeskommunen må stilla krav om at alle offentlege bygg som skal oppførast og ombyggjast, skal vere tilpassa funksjonshemma. Fylkeskommunen må gå føre som eit godt døme og leggja til rette for at menneske med ulike funksjonshemmingar kan vera tilsette i fylkeskommunen.

Eg vil og arbeide for eit meir aktivt og førebyggjande barnevern, betre ettervern og betre samarbeid med psykisk helsevern og rusomsorg”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**