Georg Noraberg

Er 72 år, fødd i Nissedal og utdanna adjunkt. Kom til Seljord i 1970
der eg arbeidde som lærar ved ungdomsskulen fram til 2002.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Georg Noraberg

Foto: Georg

Georg Noraberg
Geir er fødd i Nissedal i 1935, og er nå pensjonist. Etter realartium tok han lærarskulen i Kristiansand. Har etterutdanning i fleire fag, spesielt i realfag. Kom til Seljord i 1971 der han var tilsett i ungdomsskulen som lærar og rådgjevar inntil eg gjekk av med pensjon. Geir har stemt Venstre heilt frå han fekk røysterett, og vore medlem sidan 60-talet. Har vore kommunestyremedlem for Venstre i Seljord i ein periode. Var formann i forliksrådet i den same perioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**