Gi 16-åringer stemmerett

Venstre vil senke stemmerettsalderen til 16 år, slik barneombud Reidar Hjermann har tatt til orde for. Det vil være en styrke og berikelse for demokratiet om 16-og 17-åringer får være med å bestemme hvordan kommunen skal styres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Boye Bjerkholt

Fair Trade Damen

Foto: Unge Venstre

Mange lokale og nære saker angår ungdom direkte. Saker som fritt skolevalg, kino, øvingslokaler, fotballbane, skatebane, ungdomshus og pris på busskort er bare noen eksempler. Men når valget skal avgjøres, får ikke 16-og 17-åringer være med og stemme. De er gamle nok til å kunne straffes om de gjør noe galt, de er gamle nok til å få barn, og de er gamle nok til å betale skatt. Men de får ikke være med å påvirke hvordan skattepengene brukes.

Det er grunnleggende urettferdig. Derfor er det på sin plass når barneombudet tar til orde for å utvide det norske demokratiet ved å senke stemmerettsalderen. Dessverre har kommunalminister Åslaug Haga gitt et klart og kontant nei, og til og med satt foten ned for ethvert prøveprosjekt. Så mens land som Tyskland, Østerrike og Sverige går i front og utvider sitt demokrati, forblir 16-åringer uten representasjon i de styrende organer i Norge.

Venstre har en stolt historie som forkjemper for demokrati og for utvidelse av demokratiet. Med Venstre i spissen, fikk Norge først parlamentarismen, så allmenn stemmerett for menn og deretter allmenn stemmerett for kvinner. I 1913 hadde alle menn og kvinner over 25 år stemmerett ved valg i Norge. Siden har Venstre kjempet for stadig lavere stemmerettsalder, og fått gjennomslag i flere omganger, helt til stemmerettsalderen ble senket fra 20 til 18 år i 1978. Nå går Venstre i front for nok en gang å utvide demokratiet til nye grupper.

Barneombudet har uttalt at lokalpolitikken har bruk for den kompetansen som 16-og 17-åringer sitter på. Erfaringene gjennom ungdommens påvirkning i Barn og unges kommunestyre, slik vi har i Skedsmo, viser at han har helt rett. Men ungdom fortjener mer enn bare å være en høringsinstans. De fortjener å få en stemme som teller også ved det virkelige valget. Og når ungdom får se at deres stemme teller og at de blir lyttet til i de sakene som er viktige for dem, er jeg overbevist om at det også vil bidra til økt politisk engasjement blant ungdom.

Det ville vært sunt for ungdommen, og ikke minst for samfunnet som helhet. Derfor: gi 16-åringer stemmerett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**