Harald Hove

Harald Hove er 58 år og advokat med eigen praksis. Han har vore Venstre sin fremste representant i fylkestinget i tre periodar og har nær tre år bak seg som Stortingsrepresentant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Harald Hove portrett

“Klimatrusselen er vår tids største utfordring. Vi må alle gjere vårt for å hindre dei verste utslaga. Vi i Venstre meiner dette må være hovedmålet for all politikk — også i fylkestinget. Ubåten ved Fedje må hevast, naturødeleggjande kraftlinjer må ikkje byggjast, og vi må ta kontroll over utbygging av mindre kraftverk og vindmøller.

Vidaregåande opplæring i alle delar av fylket er sentralt. Det krev motiverte og kvalifiserte lærarar og satsing på etter- og vidareutdanning for den einskilde lærar. Alle elevar skal ha mulighet til å styrke sine kvalifikasjoner.

Harald Hove årsmøte

Kollektivtrafikken må styrkast – ikkje minst i Bergensområdet.
Bybanen må byggjast til alle bydelar og vidare til omegnskommunane. I dei næraste åra må det satsast på betre busstilbod. Bussane må kome mykje raskare fram!”

Harald Hove blogget på BT.no gjennom hele valget i 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**