HØYLANDET VENSTRES MÅL FOR KOMMUNEN VÅR

Høylandet Venstre vil arbeide for at Høylandet kommune skal være en attraktiv
kommune der trivsel, trygghet og utvikling settes i fokus, og der innbyggerne har høg
livskvalitet i alle livets faser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Landbruksillustrasjon (SøTr)

Foto: Roar Sollied

Venstre vil at politiske avgjørelser skal tas så nært som mulig dem det angår.
Vi vil derfor opprettholde Høylandet som egen kommune, men søke samarbeid over kommunegrensene på felt der dette er rasjonelt og lønnsomt. Det kommunale tjenestetilbudet
skal være av høg kvalitet.

Økt sysselsetting og bosetting og et godt oppvekstmiljø er nøkkelen til ei god framtid for Høylandet. Det er derfor nødvendig med aktiv næringsutvikling, og tilrettelegging for at ungdom etablerer seg i kommunen. Kommunen skal framstå som åpen, inkluderende og utviklingsorientert, med humor som særskilt kjennetegn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**