Inge Børslien

Inge Børslien er fysioterapeut med egen praksis i Odda. Han er fylkestingsrepresentant og kommunestyrerepresentant i Odda kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Inge Børslien

Jeg er gift med Marit, og vi har tre jenter på 11, 13 og 16. Jeg er utdannet fysioterapeut, og driver egen praksis i Odda. Født og oppvokst i Fana, men kom til Odda i 1988 for å være turnuskandidat i 6 mnd. Traff min kone, og vi har trivdes så godt at vi har blitt siden. Før fysioterapeututdanningen var jeg 4 år i forsvaret og et år på lærerskole. Er nå kaptein i Heimevernet. Ble for alvor engasjert i politikk da jeg tok initiativ til å stifte folkeaksjonen for Jondalstunnelen i 2002. Ble siden med i Venstre, og har sittet en periode i Odda kommunestyre / formannskap.

Inge og Harald

Politikk er å ville. Arbeidet med Jondalstunnelen har vist meg at vi må sette oss langsiktige og høye mål om vi skal oppnå noe. Vi må arbeide utholdende og ikke gi opp om vi møter motstand. Svært mye av det som angår Odda bestemmes i realiteten helt andre steder enn i kommunestyret. Ingen kommune er en "isolert øy". Vi må se alt i sammenheng med alt annet i verden, men i denne sammenhengen mer konkret de andre kommunene i Hordaland. Derfor må vi som kommune og fylkeskommune skaffe oss venner og alliansepartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og være til stede der avgjørelsene tas.

Inge Børslien 2

Jeg er spesielt opptatt av samferdsel, klimapolitikk og naturvern, samt å snu den negative folketallsutviklingen i spesielt Hardanger.

Inge forteller her om hvorfor han vil bli Oddas neste ordfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**