Kaos – et problem Arbeiderpartiet ikke er berørt av?

I et leserbrev i Fanaposten 7/8 harselerer Pål Hafstad Thorsen i Arbeiderpartiet over at det ikke er enighet mellom H-Frp og Krf angående utbygging av bybanen. Det er nok riktig som det blir påpekt at avstanden mellom partiene på “høyresiden” og sentrumspartiene er til stede, skriver leder i Bergen Venstre, Grete Kvilvang i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Politikk er å gi og ta, men hvis man står for langt fra hverandre i de prinsipielle spørsmål, blir det ikke noe fruktbart samarbeid selv om man har flertall. Venstre ser at avstanden mellom Frp sine standpunkter angående miljø, innvandringspolitikk og kultur er for stor til at det kan gi noe fruktbart samarbeid i et byråd. Men er det ikke samme problemet som har vært i flertallsregjeringen de siste to årene? Ikke før var regjeringen etablert før “kaoset” på Løvebakken var igang. Der kom det klart frem at enkelte av regjeringspartiene var kritisk til regjeringens politikk. Nå er det opprettet et tilsvarende rød/grønt samarbeid her i byen. Jeg kan ikke tenke meg at det ikke kan oppstå “kaotiske” tilstander på den siden heller, spesilet nå som det nye partiet Rødt også inndirekte skal være med på laget. Kanskje det er vel så demokratisk å finne frem til flertall sak for sak med formannskapsmodellen?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**