Kultur

Den lokale kulturen gir innbyggerne livsinnhold, opplevelser og identitet. Drivverket er mangfoldet av lag og organisasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Høylandet Venstre vil:

At kommunen viderefører satsinga på ungdomsarbeid.

Kulturskolen i Målselv Mowgli

Foto: Roar Sollied

Støtte og samordne de frivillige organisasjonenes arbeid.

Støtte Norsk Revyfestival og Norsk Revyfaglig Senter som kulturelle fyrtårn.

Gi menighetsrådet forsvarlige økonomiske rammer for virksomheten.

Arbeide for at eksisterende idrettsanlegg holdes i stand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**