Næringsliv

Framtidas velferdssamfunn er avhengig av et livskraftig næringsliv. Det er særlig viktig å skape miljø for nyskaping, og å stimulere de som vil satse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Høylandet Venstre vil:

Arbeide for at "Høylandstunet" blir komplett med både aktiv reiselivsbedrift, kulturinstitusjon, helsefaglig service og kunnskapsbedrift.

Fetsund sentrum

Foto: Jonas Libak

Opprettholde høg kompetanse ved landbrukskontor og næringskontor, slik at tiltaksapparatet kan yte god service til nye og eksisterende bedrifter.

Støtte kompetansetiltak for næringslivet, som for eksempel etablererkurs og bedriftslederskole.

Utnytte de muligheter statlig landbrukspolitikk gir til å utvikle tradisjonelt landbruk.

Stimulere til satsing på økologisk jordbruk, utmarksnæring, bioenergi og andre tilleggsnæringer. Skogen vil få ny betydning som CO2-fanger, noe som bør gi større aktivitet i skogbruket.

Arbeide for en form for landbruksvikarordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**