POLITISK GRUNNSYN

Venstre er et sosialliberalt sentrumsparti.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Arbeid

Foto: B.Aartun

Partiet bygger sitt arbeid på kristne, humanistiske og nasjonale verdier og
på våre demokratiske tradisjoner.
Vi understreker både den enkeltes frihet og vårt ansvar for hverandre.
Venstre setter mennesket i sentrum. Alle mennesker har rettigheter som
ikke skal krenkes.
Venstre kjemper for å gi videre et godt livsmiljø til kommende generasjoner.
Venstre er ikke knyttet til sterke yrkes-og næringsgrupper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**