Sølvi Mangerøy

Sølvi bur på Radøy, er utdanna adjunkt og var tidlegare leiar i Hordaland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Eg stiller til valg fordi eg har eit ynskje om å påverke samfunnsutviklinga. Brenn spesielt for born og unge sine oppvekstvilkår i dag og for framtida, for gode og rettferdige ordningar for gründarar og småbedrifter. Eg har også eit stort hjarta for å leggja tilrette for at rusomsorga skal pregast av respekt og individuell behandling. Å syte for at borna våre har ein trygg skuleveg er definitiv ein svært viktig kampsak for meg personleg. Eg vonar dette og kan verte ein kampsak for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**