Legg ned Kjeller flyplass

Skedsmo kommune er en av landets raskest voksende kommuner. Venstre synes at det er positivt at folk har lyst til å bosette seg i kommunen, men den sterke veksten stiller også kommunen overfor en rekke utfordringer som må møtes med klare prioriteringer. For Venstre er det viktig at veksten ikke går på bekostning av hundremeterskogene, gode friluftsarealer og kommunens biologiske mangfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Boye Bjerkholt

Miljø, fly

Foto: Luth

For å håndtere veksten på en bærekraftig måte, mener Venstre at det er nødvendig med en fortetting i sentrumsområdene, men ikke minst må det store uutbygde området midt mellom Lillestrøm og Kjeller, nemlig flyplassen, tas i bruk til bolig-og næringsformål. Det hører ikke hjemme å ha en flyplass midt i en by, og i alle fall ikke i en by som opplever et stadig større press på arealene rundt. Boligområdene rundt opplever dessuten lokal støy-og luftforurensning som oppleves som en stor belastning for mange.

Venstre vil legge ned flyplassen og revitalisere området. Her vil det være plass til boliger for tusener av mennesker, romslige parkområder og mange nye arbeidsplasser. Fordi flyplassen er en viktig del av Skedsmos historie, bør en liten del spares som et kulturhistorisk minne, kanskje i tilknytning til et fremtidig flyplassmuseum. Men siste fly fra Kjeller bør snart ha gått. La oss bruke indrefileten mellom Lillestrøm og Kjeller til å bygge en enda bedre by.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**