Mer til de som trenger det mest !

Et velferdssamfunn måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Eidsberg handler det ikke om å løfte alle kommunens innbyggere, men om å hjelpe enkeltmennesker som trenger det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Derfor vil vi prioritere dem som trenger det mest. Vi vil ha et særlig fokus på barn og unges oppvekst.
De fleste barn og unge i Eidsberg opplever trygge og gode oppvekstvilkår, men noen opplever ikke å bli sett og hørt når de virkelig trenger det. Barn fortjener at vi arbeider systematisk med løse og bedre deres hverdag.

Det finnes innbyggere i Eidsberg som lever under fattigdomsgrensen. Venstre ønsker å øke sosialhjelpssatsene og ha gratis barnehageplass til de som lever under fattigdomsgrensen. Økonomiske støtteordninger til barn, skal ikke regnes som en del av foreldrenes inntektsgrunnlag ved utregning av sosialhjelp. Venstre vil satse på forebyggende arbeid blandt barn og unge , for å fange opp flere som trenger hjelp.
Vi lover å være en pådriver for å bekjempe fattigdom og omfordele mer til de som trenger det mest.

Gjermund Stenrud
Eidsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**