Drift og utvikling

Venstre ønsker å sette fokus på arbeidet med å stimulere til etablering av ny verdiskapning i kommunen. Det er viktig å møte all nyetablering med en positiv holdning, og utøve en utadrettet holdning for å tiltrekke seg nyskapning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Landbruksillustrasjon (SøTr)

Foto: Roar Sollied

Landbruket er en svært viktig næring i Nærøy kommune. Det er derfor viktig med en aktiv politikk for å opprettholde den bruksstruktur vi har, og stimulere til nyinvesteringer i landbruket.

Skogbruket bør utvikles til å bidra til større verdiskapning i Nærøy, og det totale ressurspotensialet på eiendommene må kunne tas i bruk for å sikre et høyest mulig inntektspotensial for grunneierne. Det må legges minst mulig hindringer fra det offentlige for å drive og utvikle eiendommene. Meldeplikten for hogst av tømmer i egen skog bør derfor oppheves.

Nærøy kommune bør bl.a. stimulere til at alle kommunale bygg får etablert oppvarming med vannbåren varme og flisfyring. Noe som både vil redusere klimautslippene fra Nærøy, og gi økt virksomhet i skogbruket i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**