Fjern eiendomsskatten

Venstre mener at eiendomsskatten er unødvendig og urettferdig. For fire år siden gikk Arbeiderpartiet til valg i Skedsmo kommune med løfte om å ikke innføre eiendomsskatt. Men så snart velgerne med knapt flertall hadde gitt Arbeiderpartiet fornyet tillitt til fire nye år i ordførerstolen, gikk Arbeiderpartiet sammen med SV og KrF og innførte eiendomsskatt allikevel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Boye Bjerkholt

Hus

Foto: Microsoft

Et klarere og mer planlagt løftebrudd, er knapt nok mulig å finne. Samtidig som Arbeiderpartiet lovte velgerne å la være å innføre en ekstra skattebyrde på kommunens innbyggere, satt Arbeiderparti-politikere og kalkulerte med inntekter fra eiendomsskatt på neste års budsjett.

Venstre mener at det allerede er dyrt nok å bo i Skedsmo kommune. Eiendomsskatten er en ekstra belastning på toppen av allerede høye bokostnader, og er spesielt urettferdig siden den ikke tar hensyn til den enkeltes betalingsevne. De som kommer verst ut er særlig enslige, pensjonister og unge i etableringsfasen.

Ved årets valg sier Arbeiderpartiet at de ikke vil øke eiendomsskatten. De som husker fire år tilbake, vet hvor mye et slikt løfte er verdt. Fortsatt Arbeiderparti-styre i Skedsmo innebærer en reell fare for nye skattebelastninger på innbyggerne i kommunen.

Venstre vil avskaffe den usosiale eiendomsskatten, og heller finansiere gode formål gjennom å føre en politikk som stimulerer til nyetablering og vekst i næringslivet, slik at det skapes flere jobber og større inntekter i kommunen.

Og i motsetning til Arbeiderpartiet, akter vi å holde vårt løfte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**