Folkestyre

Venstre vil:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Flagg

Foto: H. Bast

For å styrke dem demokratiske styringen av Nærøy kommune ønsker Venstre en bred gjennomgang av alle delegasjoner til administrativt nivå, med mål om å styrke innflytelsen til kommunestyret og de forskjellige politiske oppnevnte utvalgene i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**