Full sykehjemsdekning neste?

Siden Stortingsvalget for to år siden har det vært og er en stor fokus på full barnehagedekning. Selvsagt er det svært bra at vi i de fleste kommuner har kommet i en situasjon der det nå kan tilbys barnehageplass til alle som ønsker dette. Det neste store sosiale løftet bør være fokuset på omsorg og tilrettelegging av omsorgsplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Hva da med å starte med å kunne tilby alle som måtte ønske det en sykehjemsplass i kommunen? De fleste av oss har kanskje erfart fra egen familie eller via venner, om personer som gjerne vil ha en sykehjemsplass, men som må stå i en nedverdigende i kø for å få dette.

Dette er en gruppe som ofte ikke er ressurssterk, og da tenker jeg ikke bare kroner. Dette er enn gruppe som svært ofte ikke skriver de store flammende innleggene i den politiske debatten, men som kanskje hadde trodd at deres møte med en trygg og sikker alderdom hadde fortonet seg noe annerledes. Dette er overhodet ikke ment som en kritikk av omsorgspersonellet lengst ute i pleiekjeden i helse-Norge, som gjør en imponerende innsats.

Venstre mener det må skapes en bred politisk forpliktelse på nasjonalt nivå for å få til en langsiktig økonomisk satsing for en styrking av helse- og omsorgstjenestene. Denne satsingen bør være minst like omfattende som den prosessen vi nå ha sett på barnehagesektoren.

All befolkningsstatistikk viser at antallet eldre over 80 år fordobles de neste 35 år, og i tillegg vet vi at det de siste 10 årene har det vært en dobling av antall yngre omsorgstrengende. Derfor mener vi at det må foretas et løft på lik linje med barnehagedekningen, ellers risikerer vi at eldre, funksjonshemmede, rusavhengige, psykisk syke og andre ikke får de omsorgstjenestene de har krav på i fremtiden.

omsorgshender

Selvsagt holder det ikke med nye omsorgsplasser dersom det ikke finnes hender til å pleie. Det må derfor bevilges midler til kompetanseheving og rekruttering av pleiepersonell.

Denne store utfordringen vi vet vil inntreffe må det nå tas grep for å møte. Og en ting er sikkert: Dette blir et økonomisk kjempeløft for kommune Norge og en svært viktig sak å få inn i de kommende kommunebudsjett.

Mer til dem som trenger det mest!

Vear, 11.august 2007
Kåre Pettersen
1. kandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**