Samferdsel

Nærøy Venstre vil arbeide for at en fastlandsforbindelse fra Lund til Saltbotnkorsen kommer inn i Nasjonal Transportplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Hurumvei, bil, vei

Foto: Finn Dale Iversen

I løpet av kommende valgperiode må også RV 770 fra Nordlandskorsen og til Nærøysundbrua opprustes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**