Vil ha kursendring

Venstre vil desentralisere det kommunale tjenestetilbudet i Nærøy, for å gjøre det mer attraktivt å bo i grendesamfunnene og spare penger for den hjemmebaserte omsorgen, sier Hans Martin Storø, leder i Nærøy Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Hans Martin Storo

Foto: Hilde Holmquist

– Det blir ingen vekst av å flytte pensjonistene til Kolvereid. Nærøy satser på en modell for sin hjemmebaserte omsorg, som i praksis fører at de eldre ser seg best tjent med å flytte til omsorgsbolig på kommunesenteret Kolvereid, når de ikke greier seg hjemme uten hjelp lenger, sier Storø.

Nærøy Venstre vil legge forholdene til rette for at flest mulig skal få bli i heimbygda sis så lenge det er medisinsk forsvarlig. Partiet har derfor programforpliktet seg til å opprettholde Vårtun pensjonærheim i Foldereid og eldreboligene på Salsbruket og i Varøya.

SKOLE OG VEI
Venstre vil ikke rokke ved dagens skolestruktur i Nærøy, men vil prioritere en styrking av rammetimetallet til skolene.

Storø trekker også fra at Venstre vil kjempe for å sikre en fergefri riksvegforbindelse fra Lund til Salsbotnkorsen i forbindelse med Nasjonal Transportplan. Videre ser man det som viktig at riksveg 770 fra Nordlandskorsen til Nærøysundbrua blir gjenstand for en betydelig opprusting i kommende periode.

DEMOKRATI
Venstre er ikke fornøyd med den demokratiske oppbygginga av styresettet i Nærøy. Partiet ønsker en gjennomgang av alle delegasjoner til administrativt nivå. Målet er å styrke innflytelsen til de folkevalgte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**