Arangerer høring om SFO

Venstre vil heve kvaliteten på SFO-tilbudet. Venstres Oslo-representanter på Stortinget Trine Skei Grande og Odd Einar Dørum arrangerer nå sammen med nestleder Olaf Thommessen en høring om SFO på Stortinget. Programmet finner du nederst her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Venstre vil at SFO fremdeles skal være en valgfri ordning, men vil endre innholdet og heve kvaliteten på SFO-tilbudet.

Venstres stortingsgruppe holder en høring om SFO hvor pedagoger, foreldre, interesseorganisasjoner og politikere skal diskutere SFO-tilbudet. Høringen finner sted kl. 10.00 onsdag 22. august på Stortinget. Rom K210.

 SFO må bli bedre, mener Venstre.

SFO må bli bedre, mener Venstre.

Program

09:15 Oppmøte og registrering ved Stortinget
– servering av kaffe
10:00 Innledning ved Odd Einar Dørum, Stortingsrepresentant
for Venstre
10:20 "Det gjelder å gripe mulighetene" ved Jonny Eriksen, leder
av SFO ved Apeltun skole i Bergen
10:40 Innlegg ved Loveleen Brenna, leder av Foreldreutvalget
i grunnskolen
11:00 "SFO — en viktig læringsarena for utvikling av sosial
kompetanse" ved Ann Iren Skjevik, leder av SFO ved Eberg skole i Trondheim
11:20 Pause
– servering av kaffe/te og rundstykker
11:40 Plenumsdiskusjon
12:40 Oppsummering ved Olaf Thommessen, Nestleder i
Venstre og bystyrekandidat i Oslo
13:00 Slutt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**