Best på skole – best på miljø!

Trysil Venstre har med dette sparket igang mottoet for årets valg, og som tittelen indikerer, er det skole og miljø som som skal vekke interessen for Venstre under årets valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Miljøsaken på dagsorden

Pawl, Gry, Per Jon

Foto: Pål Selsjord Bjørseth

– Vi har valgt disse sakene med omhu, sier Trysil Venstres førstekandidat, Gry O. Nordli. – Venstre har vært et miljøparti i mange tiår, og vi er glad for at saken endelig blir en valgkampsak også utenfor Venstre, selv om det er dramatiske omstendigheter.

klimakampanjelogo

Trysils andrekandidat, Pål Selsjord Bjørseth, er enig. – Men det skal ikke være noen tvil om hvem som faktisk KAN miljøpolitikk. Selv om tilogmed Arbeiderpartiet har gått inn for store klimakutt, så har de jukset gjennom å kjøpe seg fri med avlat i u-land. Venstre mener vi må gjøre drittjobben sjøl, og ikke minst lokalt. På den måten kan vi vise våre egne innbyggere, andre kommuner, og på sikt andre i-land hvordan man kan minimere klimautslippene, og det er kjempeviktig å ha dette på plass når enorme land som India og Kina tar tak for å bli industriland på linje med Vesten. Vi har en rekke konkrete tiltak som vi vil kjempe for å få gjennom, og du kan være trygg på at vi er vaktbikkja som sørger for at denne saken ikke blir glemt når valget er vel over. Et sterkt Venstre er garantien for at miljøsaker blir et tema i den kommende fireårsperioden, avslutter Pål.

Kvalitet i skolen

Skoleelev

Foto: Weliton Slima, www.sxc.hu

Skole er det andre profilerte temaet som Venstre har valgt seg ut i Trysil, og det er ikke noe i veien med kompetansen til kandidatene. Listetopp Gry er til daglig rektor ved Venstre Trysil skole, og er opptatt av at vi må ha fokus på kvaliteten i skolen.

– En god skole er på mange måter den beste garantien for å lykkes senere i livet, sier Gry O. Nordli. – Ved at elevene opplever faglige utfordringer, mestring og læringsglede, er på mange måter fundamentet lagt. Men det er for mange som faller av lasset på grunn av at for eksempel lese- og skrivevansker ikke blir oppdaget tidlig nok. Her må vi bruke mer ressurser, så vi får bukt med statistikken som sier at mellom 20 og 25% av elevene går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig, sier Gry. Hun legger vekt på at Trysil Venstre selvfølgelig har mye politikk å komme med også på andre områder. – Jeg nevner temaer i fleng: Sosialt ansvar, kultur, næringsliv, helse og eldre. Og mange andre områder!, avslutter hun

Utdrag fra Trysil Venstres valgkampbrosjyre:

Best på skole:

Trysil Venstre er opptatt av kvalitet i skolen, og har fokus på kunnskap, læringsglede og arbeidsro. Undervisningen må derfor tilpasses den enkelte elev mest mulig, og Venstre satser på lærerne for å få til dette.

Skolen er en av arenaene som i størst grad avgjør om vi har de beste forutsetningene til å lykkes senere i livet. Derfor vil Trysil Venstre bruke mer ressurser på å fange opp elever som sliter på eller utenfor skolen, for å sikre at særskilt tilrettelagt opplæring kan settes inn raskt.

For å veilede elevene til fremtidige skole- og yrkesvalg må vi satse mer på rådgiverne, særlig i ungdomsskolen. Hver fjerde videregående elev må i dag enten ta om igjen skoleår eller faller ut av skolen. Trysil Venstre vil derfor ha økt fokus på veiledning for å begrense dette.

Trysil har behov for faglært arbeidskraft. Derfor vil Trysil Venstre jobbe for å søke om å være en prøvekommune der vi fjerner arbeidsgiveravgiften på lærlinger og lærekandidater, og kreve at Trysil kommune tar inn flere lærlinger, slik at vi får flere fagutdannede tryslinger.

Best på miljø:

Trysil Venstre vil gjennomføre radikale tiltak for å halvere Trysils utslipp av klimagasser innen 2030. Dette målet når vi — hvis vi handler nå.

Noen partier mener at svaret på klimaproblemene er å bygge i høyden når havet stiger. Trysil Venstre er stavtaket foran, og krever at Trysil kommune tar ansvar og legger til rette for miljø- og klimavennlig adferd — først og fremst ved å gå foran med gode eksempler.

Trysil Venstre vil doble fjernvarmedekningen i Trysil. Vi vil også arbeide for å få pumpestasjoner med biodrivstoff i Trysil. Ved å fremme bruk av vannbåren varme i alle nybygg, og få alle kommunale bygg til å bli varmet opp ved blant annet fjernvarme og biobrensel har vi lagt et godt fundament for å nå målet.

I tillegg mener Trysil Venstre at kommunen sitter på fremtidens "grønne olje", i form av råvarer til biobrensel. Ved å legge til rette for flere bedrifter som satser innen dette feltet, kan vi gå fra å være en nedgangskommune til å bli en kommune i vekst, samtidig som vi gjør miljøet en tjeneste. Trysil har mulighetene. Et sterkt Venstre er den beste pådriveren for dette.

Venstres klimakampanje. Logo.

For å se Venstres nasjonale klimakampanje, besøk www.framtida.no.

Tilbake

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**