Fjern arbeidsgiveravgiften for lærlinger

Det blir stadig vanskeligere å skaffe lærlingplasser for alle elever som har valgt yrkesfaglig utdanning. På landsbasis sto over 8000 elever i den videregående skolen uten lærlingplass ved skolestart i fjor høst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Boye Bjerkholt

Boye Bjerkholt

Foto: Venstre

Dette er en prekær situasjon, fordi lærlingperioden, hvor eleven er utplassert i en bedrift, er helt avgjørende for at den yrkesfaglige opplæringen skal bli fullkommen. Men samtidig som mangelen på lærlingplasser fungerer som en effektiv brems på utviklingen av yrkesfaglig kompetanse i Norge, må bedrifter betale full arbeidsgiveravgift for de lærlingene de tar inn. Venstre mener at en slik skatt på utdanning er meningløs og at den gjør det enda vanskeligere for elever å få tak i en lærlingplass hvor de kan fullføre utdannelsen sin.

Venstre mener at mangelen på lærlingplasser må møtes med tiltak som gjør det mer attraktivt å ta inn lærlinger. Et åpenbart første steg må være å fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger, slik at det blir mer lønnsomt for arbeidsgivere å gi elever i den videregående skolen en lærlingplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**