Nå må vi tenke oss om

Nå må vi tenke oss om !

Mysen har endret seg mye de siste årene og fremstår i dag som en moderne og hyggelig ” intim landsby “. Diskusjonen rundt Nordre Mysen er viktig for den vidre utvikling av Mysen sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Rita Sletner

Foto: Venstre

Nordre Mysen ligger der som en urørt ” grønn perle” midt i sentrum og er et atraktiv område for mange gode formål.

Det som blir viktig i tiden fremover er å styre Mysens utvikling slik at fortetting ikke går på bekostning av grønne lunger eller kommunens historiske tradisjon. Mye er allerede gått tapt, men vi har fortsatt mye vi bør og må bevare. For fremtiden bør tenke oss grundig om før vi utbygger grønt arealer eller river gamle bygninger. Grønne perler, bygninger og gamle kvartaler må ikke settes opp mot andre gode formål. Da mister Mysen resten av sin identitet og vil kun være tilgjenglig i bygdebøker og annet historisk oppslagsverk. Fortid og fremtid må finne en balanse som ivaretar estetikk, trivsel, historie og miljø.
Derfor håper jeg at vi har en tilsvarende diskusjon om Nordre Mysen som den urørte ” grønne perle ” også ved neste kommunevalg om fire år.

Rita Sletner
Eidsberg Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**