Boplikt på Tjøme etter valget!

Tjøme Venstre har besluttet å støtte en videreføring av boplikten på Tjøme som en sekundær løsning. Dette med bakgrunn i at kommunestyret ikke ønsket en løsning der folket skulle gi sin stemme om hva de ønsker for fremtiden ved en folkeavstemming.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Roar Jonassen

Roar Jonassen

Da dette var opp i juni måned fikk ikke forslaget støtte fra noen partier. Vi ser det som absolutt nødvendig med klare holdninger i en så viktig sak for Tjømes innbyggere. Derfor flagger Tjøme Venstre sitt ståsted i god tid før valget. Primært ville vi ha fremmet dette for en folkelig avgjørelse som ville forankret beslutningen på en mer direkte måte.

Vi vil også at en videreføring av boplikten også bør innebære en oppfølging av gjeldende lovverk. Det essensielle er en bedring av skatteingangen slik at servicenivået i kommunen kan opprettholdes og utvikles. Jo flere som bidrar – jo bedre tilbud til alle.

Vippefyret på Verdens Ende

Vippefyret på Verdens Ende
Foto: Roar Jonassen

Vi ønsker oss et levende lokalmiljø hele året. Pål P. Syse fra TjømeLista har kommentert det politiske landskapet på en svært dekkende måte i "Øyene" sist torsdag (0908). All honnør for hans betraktninger i innlegget. Vi ønsker med dette alle våre politiske kollegaer et godt valg som vi håper vil engasjere alle grupper i befolkningen.

Bruk stemmeretten til å forme lokalsamfunnet slik du ønsker det!

Tjøme Venstre
Roar Jonassen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**