Hvem vinner valget? Venstre, HA eller velgerne?

Debattinnlegg i HA fra leder i Ringsaker Venstre, Sjur J Alhaug

Det er agurktid og jeg fikk tid til å studere HA´s artikkel av 25. juni om den politiske situasjonen i Ringsaker pr juni 07. Reportasjen, en lokal gallup med 400 spurte i Ringsaker som sier noe om velgernes oppslutning i juni 07 i forhold til ved valget i 2003.
Og konkluderer glatt med å presentere “det nye kommunestyret i Ringsaker”, og “den nye ordføreren”, og det var vel det?
Jeg synes HA foregriper resultatet av høstens kommunevalg i Ringsaker ved å legge fram sin redaksjonelle politiske agenda allerede i juni!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Og journalistens matematiske evner, eller hans måte å framstille beregninger på, og sammenstillingen av tekst og beregninger forundrer meg, og at ingen har reagert på innholdet i artikkelen ennå. Så har ikke skjedd og derfor dette innlegget.
Som leder i Venstre Ringsaker ønsker jeg ikke å framstå som en forsmådd politiker som er skuffet slik like før valget, snarere tvert imot. Jeg ble veldig glad av tallene som ble presentert.
Men tallene som ble presentert er feilbehandlet!
For å ta det elementære; en oppslutningsøkning fra 3,2 (valg03) til 3,9 (juni07) er en økning på 0,7 prosentpoeng for Venstre. Det er 22 % økning det! Dette anser vi sjølsagt som positivt for Venstrevelgerne.
Men beregningsmessig så syntes det litt underlig at en framgang på 0,7 % til 3,9 % i følge meningsmåling ikke skulle føre til mandatgevinst. Litt forenklet regnes mandattallet ut slik at stemmetall deles på 1,4 og deretter på 3, 5, 7 osv inntil vi når det antall av medlemmer på 41 i Ringsaker kommunestyre.
I følge mine beregninger tar Venstre det 18. og det 38. Dvs det siste tar vi ifra FrP, deres 5. mandat, og vi har da 2 representanter i kommunestyret! Hurra! KrF har det 20. og ville tatt nr 42, og er altså like ved å få inn 2 de også. Dette er positivt for dem, men
Er dette noe som journalisten prøver å holde tilbake og er det en bevisst handling fra HA´s redaksjon å holde profilen for de trofaste AP- velgerne, eller ?
Men kan ikke journalisten heller stille spørsmålet: Er det noe vits å stemme på et lite parti som Venstre i Hedmarks mest folkerike kommune? Kanskje han heller kan se på ombudsrollen til Venstre i den perioden vi snart har lagt bak oss, og se på hva vi allerede har fått gjennomført i den perioden vi har sittet med bare én representant i kommunestyret.
Er det ønsker fra velgerne for det nye, framtidige Ringsaker?
Ja, kanskje et regimeskifte. Vi i Venstre har satt oss mål på tre representanter ved kommunevalget i år! Men ikke på grunn av talltriksing og uredelighet, ikke ifra HA!
Men på den politikken vi vil!
Godt valg Ringsaksokninger! Det er nå du må bruke hue´- Ringsaker går mot tjuetjue!

Sjur J Alhaug
Leder i Ringsaker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**