POLITIKEREN VIKTIGERE ENN PARTIET?

Det nærmer seg lokalvalg og et nytt kommunestyre i Ringsaker. Det stilles store forventninger til de nye representantene som skal styre kommunen de neste 4 år. Viktige saker innen skole, omsorg, samferdsel, næring, miljø og kultur skal avgjøres i neste periode. Det er derfor av stor betydning at det neste kommunestyret består av kvinner og menn som ser mulighetene i Ringsaker. Kommunen med alle muligheter trenger positive, initiativrike og framtidsrettede personer. I et kommunevalg er trolig personen viktigere enn partiet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det betyr ikke at det er likegyldig hvilke partier som er representert. En ideologisk og politisk forankring er selvfølgelig viktig, men den personlige interesse og initiativ er aller viktigst.
Det er derfor med litt forundring jeg hører at “noen har gode og fornuftige synspunkter, men kommer fra feil parti”. Er det likevel partiet, som en har stemt på i mange år, som er viktigst? Eller er det den enkelte representantens kvaliteter og engasjement som er avgjørende? Det viktigste er at vi bruker stemmeretten og derved vår medinnflytelse ved høstens valg. Vi bør også våge å velge slik at vi får de beste kvinner og menn til å representere kommunen. Sjansen er der, det gjelder bare å bruke den mandag 10. september.

Morten Andersen
Førstekandidat
Ringsaker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**