Boye Bjerkholt

Boye Bjerkholt er Venstres ordførerkandidat i Skedsmo. Han er 31 år og kommer fra Strømmen, men bor nå i Lillestrøm. Han har siden 2007 vært partiets gruppeleder i kommunestyret, og fra 1. januar 2010 har han også vært varaordfører i Skedsmo kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Boye Bjerkholt

Foto: Mats Olsen

Bjerkholt har et bredt politisk engasjement som strekker seg fra det veldig nære til det internasjonale. I Skedsmo brenner han for å gjøre skolen bedre, sikre gode vilkår for kultur, idrett og frivillig aktivitet, og for at alle skal få en trygg, god og meningsfull alderdom. Han har også engasjert seg for å sikre en by-og tettstedsutvikling som gir merverdi til dem som skal bo og oppholde seg her og som sikrer attraktive møteplasser og grønne lunger, og for en miljø-og klimasatsing som setter Skedsmo i førersetet med tanke på bærekraftig utvikling.

Store planer
— Den som ikke strekker seg etter noe stort, oppnår heller ikke noe stort. Derfor må vi våge å ha høye ambisjoner. Vi må våge å ha store planer, for det er utrolig hva man kan få til når man først har bestemt seg for det, sier Bjerkholt.

Etter valget i 2007 inngikk Venstre et samarbeid med KrF, Sp, Ap og SV. Bjerkholt mener at Venstre har fått mye gjennomslag, og at Venstres velgere har fått mye igjen for sine stemmer.

Gode resultater
— Vi har vist at Venstre kan være med og ta ansvar og at vi kan styre Skedsmo kommune i gode såvel som dårlige tider, sier Bjerkholt. Under finanskrisen var partiet med på å gjennomføre nødvendige innstramninger, og det har vært stort fokus på kostnadseffektivisering som har frigjort betydelige midler. Disse innsparingene og nye friske kroner har gått til en offensiv satsing innen skole, kultur og eldreomsorg.

For Bjerkholt handler politikk først og fremst om å skape gode resultater. Derfor er han også samarbeidsvillig og åpen for for innspill fra alle kanter. Nå håper han at Venstre skal vokse i oppslutning ved valget slik at Venstre kan få enda større gjennomslag i årene som kommer.

Bred bakgrunn
Selv om han første gang ble valgt inn i 2007, skriver Bjerkholts partipolitiske engasjement seg tilbake til 2003 da han ble med i Unge Venstre. Siden den gang har han holdt en rekke verv i Venstres ungdomsorganisasjon, blant annet som fylkesleder, sentralstyremedlem og internasjonal leder. Som aktiv i Unge Venstre har han representert organisasjonen i internasjonale fora og ledet demokratiprosjekter i Hviterussland, Bosnia og Vest-Sahara, og dessuten engasjert seg sterkt for demokratikampen i Iran. De siste to årene frem til han trakk seg ut av Unge Venstre på slutten av 2010, jobbet han som generalsekretær.

Han har også vært aktiv i fylkespolitikken, hvor han de siste fire årene har vært vara til fylkestinget og til hovedutvalget for utdanning og kompetanse. Han har vært fast medlem av hovedutvalget siden mars 2011, og har flere år bak seg i styret i Akershus Venstre.

Bjerkholt har alltid vært glødende tilhenger av norsk EU-medlemskap og at Norge skal være med der beslutningene om Europas fremtid tas. Han har blant annet vært fylkesleder i Akershus Europeisk Ungdom og er for øyeblikket nestleder i Europabevegelsen Romerike. Fra januar til april 2008 jobbet han i Europaparlamentet for den liberale gruppen (ALDE).

Venstres ordførerkandidat er forøvrig vokst opp på Strømmen, spilte lenge trompet i Strømmen skolekorps, gikk på Skedsmo videregående skole og deretter Handelshøyskolen BI. Under studiene jobbet han på Postterminalen på Skedsmokorset og Postens Brevsenter i Oslo. I tillegg til Strømmen, har han bodd på Kjeller, i Oslo og i Brussel. Han bor nå i Lillestrøm.

Ta kontakt:
E-post: [email protected]
Telefon: 93412869

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**