En verdig alderdom

Alle mennesker har behov for trygghet. Samtidig anerkjenner Venstre at eldre mennesker har svært forskjellige interesser og behov. Trygghet og valgfrihet er derfor nøkkelordene for en verdig alderdom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Boye Bjerkholt

Omsorg, senior, helse

Foto: Microsoft

Venstre ønsker å skape et mer variert tilbud innen eldreomsorgen, og sikre at de eldre i størst mulig grad får påvirke innholdet i tjenestene de mottar fra det offentlige. Det må legges til rette for at folk kan få bo hjemme så lenge de ønsker, samtidig som at det må bli lettere å få sykehjemsplass for dem som trenger det. Venstre vil sikre et bredt spekter av tilbud fra hjemmehjelp, til omsorgsboliger, sykehjem og aldershjem. Samtidig må det være så stor fleksibilitet og frihet på alders-og sykehjem at den enkelte pleietrengende i så stor grad som mulig får legge seg når man vil, stå opp når man vil og spise når man vil.

En verdig alderdom kan ikke utformes uten at den enkelte har stor innflytelse på tjenestene som det offentlige yter til dem som har lagt et langt yrkesliv bak seg. For Venstre er friheten til å forme sin egen hverdag også i livets siste fase, en selvfølge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**