Flere lærlingplasser!

Hordaland Venstre krever at regjeringen fjerner arbeidsgiveravgiften for lærlinger. – Dagens løfter har ikke vist seg å være tilstrekkelige for å sikre nok plasser, sier Bjørn Magne Hufthammer, 4. kandidat til fylkestingsvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Flere lærlingplasser nå!

Ved skolestart høsten 2006 sto over 8000 elever i den videregående skolen uten lærlingplass. Nå krever Hordaland Venstre at regjeringen fjerner arbeidsgiveravgiften for lærlinger og at lærlinger får en skattefri lønnsutbetaling slik at offentlige og private arbeidsgivere får et incentiv til å ansette fra en sårbar yrkesgruppe, sier Bjørn Magne Hufthammer, 4. kandidat til fylkestingsvalget for Hordaland Venstre.

Han mener det er meningsløst å skattlegge lærlingplasser, all den tid dette er en viktig del av videregående opplæring for mange. – Dagens løfter og garantier har ikke vist seg å være tilstrekkelige for å sikre nok plasser. Et moderne og fremtidsrettet system hvor offentlige og private arbeidsgivere blir stimulert til å opprette lærlingplasser vil fungere bedre enn dagens sosialdemokratiske ordning, sier Hufthammer.

Hordaland Venstre krever:
– at arbeidsgiveravgiften for lærlinger fjernes.
– at det offentlige ansetter flere lærlinger.
– at rådgivningstjenesten ved videregående skoler styrkes slik at alle elever får god kjennskap til de ulike utdanningsmulighetene.
– et styrket samspill mellom skole og arbeidsmarkedet gjennom blandt annet bedre tilrettelegging for lærlingeplasser.

Bjørn Magne

Foto: MK

De siste årene har stadig flere elever valgt yrkesfaglig utdanning. Denne tendensen gjør at mangelen på lærlingplasser vil bli enda mer prekær i årene som kommer, mener årsmøtet. Yrkesfag har lenge blitt neglisjert i debatten om videregående opplæring. Norge vil trenge yrkesfaglig kompetanse også i fremtiden, og Hordaland Venstre mener det er nødvendig å ta denne problemstillingen på alvor. — Det er viktig at fylket og kommunene tar et ansvar her, og går foran i ansettelsen av lærlinger. Dette kan også være et rekrutteringsverktøy for senere generasjoner offentlig ansatte, avslutter Hufthammer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**