Kompetanseløft for lærere fremfor heldagsskole

Odd Einar Dørum besøker Frydenlund skole på Åros i Røyken i kveld for å snakke om skolepolitikk. – Jeg avviser ikke heldagsskole, men vi må bruke pengene på det viktigste: Mer kompetanse til lærerne, sier Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Møtet arrangeres av Venstre i Hurum og Røyken. Dørum skal forelese over temaet “En skole for kunnskap og like muligheter”. I tillegg til Dørum kommer også 2. kandidat på Venstres fylkestingsliste, Nina E. Johnsen fra Lier. Hun holder åpningsappell.

Odd Einar Dørum

Odd Einar Dørum
Foto: Rune Kongsro

Heldagsskole eller lærerkompetanse
Dørum mener regjeringspartienes snakk om heldagsskole er en feiloprioritering.
– Jeg avviser ikke heldagsskole, men vi må bruke pengene på det viktigste. Lærerne er bærebjelken i skolen, og dyktige lærere er en forutsetning for at elevene skal lære mer. Derfor er lærerne Venstres tydeligste prioritering i skolepolitikken, sier Dørum.

Han vil også ha en nasjonal plan for rekruttering av lærere.
– Det er ingenting som tyder på at lærermangelen kommer til å bli mindre fremover, og vi ønsker en nasjonal strategi for å møte denne utfordringen, sier Odd Einar Dørum.

Roy Heien, Hurum Venstre

Roy Heien, Hurum Venstre
Foto: Finn Dale Iversen

Styrke skolen
– Venstre vil styrke den offentlige skolen, særlig gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft, påpeker Roy Heien fra Hurum Venstre før kveldens møte.

Debattmøtet starter klokken 19 00 i kveld 13. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**