Mulighetenes Skedsmo

Kunnskapsbyen Lillestrøm og en høyt utdannet befolkning gjør Skedsmo kommune til et kompetansesenter med godt utgangspunkt for en innovativ og bærekraftig næringspolitikk. Venstre ønsker å skape en enklere hverdag for småbedriftseiere i Skedsmo, og legge til rette for at flere kan skape og utvikle nye bedrifter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Mari Spidsberg Grønnesby

Teknologi, pc

Foto: Luth

For å hjelpe i gang flere nye bedrifter, vil Venstre opprette et eget servicekontor for næringslivet med spesiell vekt på å kunne gi informasjon og veiledning til folk som ønsker å starte egen bedrift, og tilby støttefunksjoner til bedrifter i etableringsfasen. Venstre vil spesielt bidra til å bedre rammebetingelsene for næringsvirksomhet basert på kultur, design og opplevelser.

Venstre mener at det er viktig med t godt samarbeid mellom bedriftene, kunnskapsmiljøene og kommunen for å legge til rette for et mangfoldig næringsliv og arbeidsmarked. Slik skal vi bygge mulighetenes Skedsmo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**