Odd Einar Dørum kommer til Skien 16. august

Tidligere justisminister, Odd Einar Dørum (V) kommer til Telemark torsdag 16. august. Han skal besøke LAR – Telemark på dagen. Kl. 18.00 arrangerer vi åpent møte med tema:
Framtida kan bli en ren fornøyelse, men hvordan gjøre noe med miljø og klima lokalt ?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


BESØK HOS LAR – TELEMARK

Medisin, helse, piller

Odd Einar Dørum har i hele sitt politiske liv vært svært opptatt av sosial politikk og spesielt de menneskene som ikke klarer å takle hverdagen uten å ruse seg. Venstre vil ha økt fokus på rusproblemene fordi rusproblem ofte har sammenheng med psykiatriske lidelser. Vi mener det er viktig med et nært og godt samarbeid mellom psykiatrien, institusjoner, etater og helsevesen som arbeider med rus og psykiatri, sier Odd Einar Dørum. I den forbindelse har Telemark Venstre invitert Dørum med til LAR — Telemark (Legemiddelassistert rehabilitering) for å få informasjon om hvordan de jobber.

Odd Einar Dørum sier at rusmisbrukere har krav på helsetjenester på lik linje med andre pasienter. De må få et skikkelig behandlingstilbud, blant annet gjennom økt bruk av legemiddelassistert rehabilitering. Det blir derfor svært interessant å høre om hva LAR – Telemark har fått til. Hva de har lykkes med og om hvilke utfordringer de har, sier Odd Einar Dørum.

– * –

ÅPENT MØTE

Framtida kan bli en ren fornøyelse, men hvordan gjøre noe med miljø og klima lokalt ?

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Klimaspørsmål og miljø er en viktig sak for Venstre i den lokale valgkampen, også i Telemark. Venstre har i mange kommuner og fylkesting godt inn for å lage lokale klimaplaner som følge av kampanjen "Framtida kan bli en ren fornøyelse"

Utfordringen er hva vi kan gjøre av tiltak lokalt som bidrar positivt for miljøet også i et større perspektiv. Det handler om å finne gode konkrete løsninger i den enkelte kommune og fylke.

For å få mer kunnskap om dette, arrangerer Telemark Venstre åpent møte med Odd Einar Dørum på Thon Høyers hotell i Skien kl 18.00.

Møte starter med en appell fra førstekandidat på fylkestingsliste, Johan Tønnes Løchstøer og deretter en appell fra Geir Arild Tønnessen som er førstekandidat på lista til Skien Venstre.

Møte er åpent for alle. Velkommen!

For mer info, kontakt fylkesleder Tonje Løwer Gurholt
Mobil: 930 93 468

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**