Et fleksibelt barnehagetilbud

Venstre vil arbeide for at alle barn i alderen ett til fem år skal ha rett på tilbud om barnehageplass. Fordi ikke alle foreldre har de samme behovene og ønskene i forhold til barnehage, må tilbudet ikke bare være tilstrekkelig stort nok, men også bredt og variert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Av Boye Bjerkholt

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Barnehagene fyller en viktig samfunnsrolle. De er et sted der lek med jevnaldrende står i sentrum, men samtidig en viktig arena for språkforståelse og integrering. I tillegg har de en viktig avlastende funksjon for yrkesaktive småbarnsforeldre og gjør det mulig for begge foreldre å være i jobb.

Venstre støtter derfor målet om full barnehagedekning, og vil ha en satsing både på å bygge flere kommunale barnehageplasser og på å legge til rette for at det etableres flere private barnehager. Et første steg er bygging av en ny, moderne barnehage på gamle Melby skole på Skjetten. Det totale tilbudet i kommunen må være såpass fleksibelt at barnehageplass er et reelt tilbud også for de som jobber på såkalte ukurante tidspunkter, om kvelden, i helgene og om natten.

Alle skal ha råd til å kunne velge barnehage for sine barn. Prisen på barnehageplass bør derfor variere med foreldrenes inntekt. Venstre er imot statlige maksimumspriser, fordi de gjør det vanskeligere for kommunene å differensiere barnehagesatsene slik at støtten kan rettes inn mot dem som trenger det mest.

Venstres barnehagepolitikk tar utgangspunkt i at tilbudet skal være der for alle som ønsker det. På kort sikt er den største utfordringen å få et tilbud som er stort nok. Deretter må tilbudet gjøres fleksibelt nok, slik at det fanger opp alle, og ikke bare de som har en ok gjennomsnittslønn og jobber fra åtte til fire.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**