Fjern Eiendomsskatten i Sørum

Eiendomsskatten ble innført etter løftebrudd fra AP. Eiendomsskatten er sosialt skjevfordelt da den ikke tar hensyn til betalingsevne. Eiendomsskatten rammer de eldre, ungdom i etableringsfasen og de lavtlønte .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Det er dyrt nok å bo i Sørum allerede . Eiendomsskatten ble innført etter løftebrudd fra Arbeiderpartiet. Den er sosialt skjevfordelt og den er unødvendig. Sørum Venstre vil tilrettelegge for næringsutvikling og utnyttelse av kommunens sentrale hovedstadsnære beliggenhet og gode infrastruktur . Nærhet til europavei, jernbaner og hovedflyplass sammen med kommunal tilrettelegging for næringslivet er en bedre måte å tjene penger enn å pålegge en unødvendig og uønsket eiendomsskatt .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**