Regjeringen til stryk innen fornybar energi

Norge bør ligge i verdenstoppen når det gjelder satsingen på fornybare energikilder. Det er skuffende at Olje- og Energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) gir uttrykk for at han ikke har ambisjoner på vegne av Norge innenfor dette viktige området. Han fremstår mer som en oljeminister enn en energiminister, uttaler Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Til Aftenposten 13.aug sier Odd Roger Enoksen (Sp) at “Norge ikke kan være best på alt” når det kommer til satsing på blant annet bølgekraft.

– Det er det ingen fare for. Det tragiske er at de støtteordningene vi har i Norge er blant de dårligste i Europa, påpeker Kvassheim.

 Venstres Gunnar Kvassheim vil ha bedre vilkår for utviklingen av fornybar energi i Norge.

Venstres Gunnar Kvassheim vil ha bedre vilkår for utviklingen av fornybar energi i Norge.
Foto: Norsk Hydro

– Venstre mener utvikling av nye fornybare energikilde er svært viktig for å bidra til å løse klimautfordringen. Det kan også være med på å skape unike industrielle muligheter i Norge, både som energikilde og eksportartikkel. Disse mulighetene står nå i fare for å skusles bort, legger Kvassheim til.

– Fra første dag advarte Venstre at regjeringens støtteopplegg for fornybar energi var for lite ambisiøst. Det har vi fått bekreftet flere ganger ved at gode pilotprosjekter velger å flytte ut av landet. Regjeringens støtteopplegg for vindkraft har ført til at ni av ti prosjekter er lagt på is. Dette står til stryk, avslutter Kvassheim.

I revidert statsbudsjett for 2007 fremmet Venstre følgende forslag for å få fart på satsingen innefor fornybar energi:

– at regjeringen må innføre et nytt og bedre støtteopplegg for fornybar energiproduksjon

– å opprette en ordning med innvesteringestøtte til pilotanlegg innen fornybar energi med ramme på 50 mill. kroner innen utgangen av 2007

– å styrke FoU innsatsen innen fornybar energi med 50 millioner kroner i 2007.

Regjeringspartiene støttet ikke forslagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**