Venstre tør slippe ungdommen til i politikken!

Barneombudet hadde i onsdagens Tønsbergs Blad et åpent brev til lokalpolitikere med spørsmålet om å slippe ungdommen til ved lokalvalget i 2011.
Fra undertegnede lokalpolitiker i Stokke og i Venstres Stortingsprogram finner man et klart ja til å gi 16 åringer stemmerett ved lokal- og fylkestingsvalg. I Venstre ønsket man å slippe til 16 åringer allerede ved årets lokalvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Valgurne

Norske 16-åringer betaler i dag skatt, de kan bli satt i fengsel, sitte i offentlige råd og utvalg, men de kan ikke stemme på et politisk parti ved valg. Dette mener Venstre er urettferdig. Ungdom som må betale skatt og som kan fengsles, bør også gis mulighet til å påvirke hva skattepengene skal brukes til og hvilket straffenivå vi skal ha i landet. Å gi stemmerett for 16-åringer kan også påvirke til større politisk engasjement blant ungdom.

I følge Kommunelovens § 14 er personer under 18 år valgbare inn i utvalg, og oppfordringen fra Lokaldemokratikommisjonen innstilling var nettopp å velge folk under 18 år inn i utvalg.

Det mangler sikkert ikke på negative kommentarer, som: det er et Barne -og ungdomsråd (BUR) i Stokke og at dette ikke har vært den suksess man håpet på osv..
Et spørsmål tilbake: Har BUR vært tilrettelagt på en slik måte at det gir grunnlag for engasjement, eller er det oss middelaldrende politikere og byråkrater som har langt på vei har lagt kjøreplanen?

 Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Vi etablerte politikere har vel ingen ting å frykte med å få inn friskt blod i våre forsamlinger? Tvert om! Alle politiske partier sliter vel med å få ungdom engasjert og med på lister og partiarbeid.

Det er ingen "fare" for at 16 og 17 åringer vil storme inn i politikken med en slik endring i lovverket. La oss slippe til de som i hvert fall er interessert. Jeg mener en 16 åring i Stokke vet atskillig mer enn meg om hva hun/han kunne tenke seg å satse på innenfor sin aldersgruppe.

Fokuser mer på demokratiopplæring i skolen, ved f.eks. et samarbeid mellom kommunene og skolene. Nyttig og praktisk samfunnskunnskap bør ikke være å forakte.

Vear, 15. august 2007
Kåre Pettersen
Ordførerkandidat Stokke Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**